Simulaatimo Oy

Ruiskuvalun simulaatioilla riskit hallintaan


Simulaatimo Oy on suomalainen ruiskuvalun simulaatioihin erikoistunut yritys. Tarjoamme ruiskuvalun simulaatioita muoviosien suunnitteluun, muotin jäähdytyksen tehokkuuden tarkasteluun ja tuotannossa olevien muoviosien laadun parantamiseen. Yrityksen perustajalla Timo Rajakalliolla on vuosien kokemus ruiskuvalun simulaatioista. Ensimmäiset simulaatiot valmistuivat vuonna 1997 matkapuhelimia valmistavan yrityksen mekaniikkaosastolla. Simulaatimo Oy:n tarina alkoi itsenäisyyspäivän aattona vuonna 2016. Ruiskuvalun simulaatioiden teko on ammatti, jossa tekijän kädenjälki näkyy simulaatiomallin laadussa, tulosten tulkinnassa ja simulaatioraportin sisällössä. Simulaatimon palveluiden myötä saatte ruiskuvalun simulaatioiden ammattilaisen osaksi suunnittelutiimiänne. Tutustukaa rauhassa ruiskuvalun simulaatioiden mahdollisuuksiin ja Simulaatimon tarjoamiin palveluihin. Ollaan yhteydessä! 

Simulaation vaiheet

Dtream yrityksen esittelyyn mallinnettu Spinner-osan tarina jatkuu Simulaatimon esittelymateriaaleissa. Simulaatimo on verkottanut osan geometrian ja suunnitellut simulaatiomallin syöttö- ja jäähdytyskanavistot. Paljon kiitoksia Dtream.

Simulaatiomallin valmistelu aloitetaan verkottamalla elementtiverkolla asiakkaalta saatu osan 3D-geometria. Simulaatiomalleissa käytämme tetra elementtejä, jotta myös osan sisältä voidaan tarkastella tuloksia. Analysoimme ja tulkitsemme simulaatioiden tulokset ja teemme lopuksi simulaatioraportin.  

Palvelut

Simulaatimo Oy tarjoaa palveluna ruiskuvalun simulaatioita, jotka olemme ryhmitelleet neljään ryhmään: tuotesuunnittelu, muotti, tuotanto ja raportti. Tuotesuunnittelu palvelun simulaatiot keskittyvät muoviosan suunnitteluvaiheen ajalle. Muotin jäähdytyksen simulaatioilla on mahdollista tutkia jäähdytyksen vaikutus muoviosan valmistukseen. Tuotanto palvelun simulaatioilla voi hakea ratkaisua osan valmistuksen haasteisiin. Raportti tarjoaa hyvän mahdollisuuden kysyä meidän puolueettoman mielipiteemme simulaatioraportin tuloksiin, jonka kolmas osapuoli on teille lähettänyt.

Simulaatioprojektiin osallistujien kanssa keskustellaan simulaation tuloksista. Tulosten tarkastelu simulaatio-ohjelmasta on yksilöllistä ja valmistelemme tulokset huolella etukäteen, jotta kokouksessa voisimme käyttää ajan tehokkaasti. Kokoukset ovat olleet vapaamuotoisia ja asioista on keskusteltu hyvässä, mutta asiallisessa hengessä. Meille on tärkeää, että asiakas saa mahdollisimman suuren hyödyn simulaation tuloksista.

Simulaation edut

Ruiskuvalun simulaatioiden avulla voitte varautua edessä oleviin ensimmäisiin koeajoihin ja tutustua osan ruiskuvalettavuuteen jo suunnitteluvaiheessa. Mahdollisimman hyvän portin paikan määrittäminen ja geometrian optimoiminen on joustavaa ja nopeaa. Hyvin toteutettu simulaatioprojekti säästää projektin kokonaisaikaa ja kustannuksia. 

Simulaatioiden avulla on mahdollista tutkia ja verrata eri tuloksia yksityiskohtaisesti. Joissain tapauksissa xy-kuvaajan avulla esitetty tulos on havainnollisin vaihtoehto, jotta päätöksenteko olisi varmalla pohjalla. Poikkileikkausten ja väriskaalan avulla voi saada hyvän käsityksen tutkittavan alueen laajuudesta.

Kannattaa tutustua ja miettiä, miten teidän projekteissanne ja liiketoiminnassanne pystyisitte hyödyntämään ruiskuvalun simulaatioita? 

Asiakaspalautteet

Kiitos kaikille asiakkaille. Simulaatimon saama palaute on ollut positiivista ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Palvelun laatu, joustavuus ja nopeus on saanut erityistä kiitosta.   


Simulaatimo Oy

Timo Rajakallio
050 3316 169
timo.rajakallio(at)simulaatimo.fi
Y-tunnus: 2798811-9

Simulaatimolle myönnettiin vuosina 2020 ja 2021 Suomen vahvimmat sertifikaatti. Simulaatimo Oy
Timo Rajakallio
+358 50 3316 169
timo.rajakallio(at)simulaatimo.fi
Y-tunnus: 2798811-9

Created by Simulaatimo Oy Copyright (c) 2023, All Rights Reserved.